ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0410.17
IV Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia, Winów, 18 października 2017 r.

IV Diecezjalna Pielgrzymka
Pracowników Służby Zdrowia

Winów, 18.10.2017 r.

Serdecznie zapraszam na IV Pielgrzymkę Diecezjalną Pracowników Służby Zdrowia
wraz z czcigodnym Kapelanem.

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. (środa) w kościele parafialnym pw. Ducha Św. w Winowie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczyć będzie ks. bp Andrzej Czaja. Po Mszy św. różaniec, konferencja, którą wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak, pracujący na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, pochodzący z Głuchołaz. Jego publikacje można odnaleźć na portalu internetowym Fronada jak i w Gościu Niedzielnym. Po konferencji będzie okazja do dyskusji przy małym poczęstunku.

ks. Piotr Bałos, Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia.

Program Pielgrzymki:

  • 18.00 – Msza święta – przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi Ks. Bp Ordynariusz Andrzej Czaja.

  • Po mszy świętej – Różaniec i konferencja. Konferencję wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak – wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,

 

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE