ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1503.21
Szanowni Państwo, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią prowadzi intensywną aktywność edukacyjną lekarzy, pielęgniarek i położnych w szeroko pojętym obszarze karmienia [...]

Szanowni Państwo,

Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią prowadzi intensywną aktywność edukacyjną lekarzy, pielęgniarek i położnych w szeroko pojętym obszarze karmienia naturalnego i laktacji. Pełna informacja o naszej działalności znajduje się na stronie www.laktacja.pl. Serdecznie zapraszam do odwiedzania nas i skorzystania z szerokiej oferty szkoleniowej. Chętnie też nawiążemy współpracę w zadaniach, jakie Państwo podejmujecie, jako partner projektu.

Obecnie, już tylko kilka dni pozostało do pierwszego z cyklu warsztatów Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią „Wędzidełko podjęzykowe i inne czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych laktacją i karmieniem naturalnym w dniu 17 marca 2021 na wykłady i dyskusje z wymianą wiedzy,  doświadczeń i poglądów, w trybie on-line.

Mając nadzieję na Państwa uznanie dla naszych inicjatyw prosimy o rozpropagowanie informacji o szkoleniach KUKP wśród współpracujących z Państwem struktur regionalnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW

16:00 – 16:15 dr hab. med. Maria Wilińska

 1. Powitanie uczestników. Rozpoczęcie spotkania.
 2. Nieprawidłowości wędzidełka podjęzykowego jako przeszkoda w karmieniu piersią.

16:15 – 17:00 mgr neurologopeda Anna Balicka

 1. Wędzidełko podjęzykowe – definicje, etiologia, histologia.
 2. Klasyfikacje/typy skróconego wędzidełka podjęzykowego. Wędzidełka wargowe i policzkowe.
 3. Skala oceny funkcji wędzidełka podjęzykowego.
 4. Konsekwencje skrócenia wędzidełka podjęzykowego u noworodków i niemowląt (wpływ na karmienie).
 5. Zabiegi na wędzidełkach – wskazania i przygotowanie do zabiegu.

17:00 – 17:45 odpowiedzi na pytania, dyskusja

17:45 – 19.15 dr med. Marzena Kostuch

 1. Kiedy kierować niemowlę na frenotomię.
 2. Procedura podcięcia wędzidełka podjęzykowego.
 3. Postępowanie z dzieckiem po zabiegu frenotomii.

19:15 – 20:00 dr hab. Maria Wilińska

 1. Dyskusja: moderowanie odpowiedzi wykładowców na pytania od uczestników.
 2. Inne przeszkody w karmieniu piersią.

Szczegóły uczestnictwa i informacje o kolejnych spotkaniach na stronie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią – www.laktacja.pl.

Serdecznie zapraszamy!

prof. CMKP dr hab. med. Maria Wilińska
Prezes ZG KUKP
i Zespół Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.