ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2808.20
Zapytanie ofertowe Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pt.: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 [...]

Zapytanie ofertowe Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pt.:

„Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku”.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

Pliki do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Sprostowanie zapytania ofertowego