ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca Zespołu

Anna Marynowicz

Członkowie:

  • Agnieszka Bukała
  • Czesława Gałka
  • Halina Grubiak
  • Katarzyna Juszczak
  • Bożena Kulińska
  • Małgorzata Widera
Pliki do pobrania:
  1. Syndrom wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących z chorymi psychiczne
  2. Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”