ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0403.19

Żłobek Nr 3 w Opolu
ul. Górna 50
45-403 Opole

Prowadzi rekrutację na stanowisko OPIEKUNA

Wykształcenie zgodnie z Ustawą o opiece nad dzieckiem
w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.

Wymogi kwalifikacyjne na stanowisko opiekuna: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego

Doświadczenie zawodowe:

 • co najmniej 1 rok pracy na stanowisku opiekuna.

Cechy osobowe i predyspozycje:

 • współdziałanie z dzieckiem w atmosferze wzajemnego: zaufania, szacunku, bezpieczeństwa,

 • uczciwość i odpowiedzialność,

 • pracowitość i zaangażowanie,

 • operatywność,

 • opanowanie,

 • zdyscyplinowanie,

 • cierpliwość,

 • wysoka kultura osobista,

 • serdeczność.

Zakres obowiązków:

 • praca opiekuńczo-wychowawcza oraz edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

 • prowadzenie obserwacji zdrowotnej i wychowawczej,

 • systematyczna współpraca z rodziną dziecka oraz personelem żłobka,

 • opracowywanie i eksponowanie oświaty zdrowotno-wychowawczej.

Wynagrodzenie: od 2 400 do 2 600.

Praca w pełnym wymiarze godzin:

 • 6.30 – 14.30

 • 7.00 – 15.00

 • 7.30 – 15.30

 • 8.00 – 16.00

 • 9.00 – 17.00

Numer telefonu: 77 413 42 82, adres e-mail: biuro@zlobek3.opole.pl