ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3010.19
Dyrektor Żłobka Samorządowego w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 15,
zatrudni na umowę o pracę pielęgniarkę w pełnym wymiarze czasu pracy od stycznia 2020 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Dyrektorem Żłobka
pod nr tel. 77 4651 355.