ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2604.23

Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni pielęgniarki/ pielęgniarzy na stanowisko pielęgniarki odcinkowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, oddziale wewnętrznym, izbie przyjęć i bloku operacyjnym.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy cywilno-prawnej/zlecenie lub umowy o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pielęgniarką Naczelną Elżbietą Wierzchołowską
tel. 77 40 40 255 lub z Działem Kadr tel. 77 40 40 259.