ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1711.22
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Graczach
Jacek Ciepluch i wsp.sp.j.

zatrudni pielęgniarkę/ pielęgniarza w pełnym wymiarze czasu pracy
w Przychodni Rodzinnej w Dąbrowie.

Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt).

Samochód służbowy do dyspozycji, również na dojazdy do pracy.

Wynagrodzenie uzależnione od wykształcenia i posiadanych kompetencji.

Kontakt w sprawie pracy

nzoz@nzozgracze.pl
tel. 77 46 098 22 lub 77 46 090 11.