ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2203.22
NZOZ Sanmed w Grodkowie zatrudni pielęgniarkę w praktyce lekarza rodzinnego w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
na cały lub część etatu.
Szczegóły pod numerem tel. 608 029 985.