2711.23
Oferta pracy na stanowisku młodsza pielęgniarka/ młodszy ratownik medyczny
w Areszcie Śledczym w Opolu.

Oferta dostępna pod adresem: https://sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-opolu-mlodszapielegniarkamlodszy-ratownik-medyczny