ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2302.22

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Pielęgniarki oddziału dziecięcego i chirurgii.

Umowa o pracę lub umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,

 • dyplom,

 • prawo wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • odpowiedzialność,

 • systematyczność,

 • terminowość,

 • dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • dyspozycyjność i zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Prudnickiego Centrum Medycznego:

Prudnickie Centrum Medyczne S.A.
ul. Szpitalna 14
48-200 Prudnik

Inne informacje:

Szczegółowe informacje tel: (77) 406 78 84,
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl.