ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1101.21

ZOL prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
zatrudni pielęgniarki, które:


  • wykazują chęć podjęcia pracy z pacjentem geriatrycznym,

  • posiadają umiejętności obsługi komputera w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej – elektronicznej,

  • charakteryzują się cechami empatii, cierpliwości, wyrozumiałości oraz zdolnościami komunikacji z pacjentem oraz personelem medycznym.

Pozostałe informacje uzyskają Państwo prywatnie pod wskazanym adresem e-mail
oraz nr tel.:

franciszkanki@wp.pl
tel. 606 205 258