ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2506.21

DYREKTOR OŚRODKA LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

ogłasza nabór na wolne stanowisko:
pielęgniarki w wymiarze 1 etatu
w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Pliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Oświadczenia
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Klauzula informacyjna dla kandydatow