2006.24
Zatrudnimy pielęgniarkę do pracy w przychodni POZ – NZOZ PANACEUM
w Strzelcach Opolskich w dowolnym wymiarze godzin.

Kontakt po godzinie 17.00 pod nr. tel. 600 214 789.