ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2605.23

O nas,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu rozwija się dynamicznie jako jednostka kliniczna. Rozszerzamy zakres świadczeń medycznych, co daje pole do rozwoju zawodowego w wielu profesjach medycznych i niemedycznych. Na modernizacje i doposażenie w nowoczesny sprzęt w ostatnich latach pozyskaliśmy 150 mln zł., oddaliśmy do użytku centra badawcze, w których prowadzone są badania kliniczne. To korzyść dla pacjentów, ale także dla chcących rozwijać się naukowo i poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. USK w Opolu w 2021r. został laureatem m. in. Opolskiej Nagrody Jakości oraz uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Nasz szpital tworzy kadra doceniana za swe osiągnięcia również na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do naszych zespołów! Jesteś zainteresowana/y? Aplikuj!

OFERTA PRACY

Stanowisko: Pielęgniarka/ Pielęgniarz

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie/ kontrakt/ umowa o pracę.

Wymagania pracodawcy:


 • Wykształcenie w zawodzie – Pielęgniarstwo,

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,

 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki/rza,

 • Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z pacjentami,

 • Empatia,

 • Cierpliwość oraz przyjazne usposobienie,

 • Umiejętność współpracy.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oddziałach szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, w tym:


 • Blok Operacyjny – pielęgniarki/rze operacyjne/ni,

 • Oddział Kardiologii, Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej,

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków,

 • Oddział Pediatrii,

 • Oddział Urologii,

 • Oddział Chirurgii Dziecięcej,

 • Oddział Kardiochirurgii,

 • Oddział Neurochirurgii,

 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Pododdział Chirurgii Ortopedycznej i Ortopedii Dziecięcej,

 • Stacja dializ.

Oferujemy także zatrudnienie w naszych specjalistycznych pracowniach, w tym:


 • Pracownia Badań Endoskopowych w dziedzinie urologii,

 • Pracownia Litotrypsji,

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Współpracując z nami, zyskasz:


 • Pracę w profesjonalnych zespołach pielęgniarsko-lekarskich,

 • Pracę na najnowszym sprzęcie i aparaturze medycznej,

 • Odpowiednie przeszkolenie i wsparcie opiekuna w okresie adaptacji,

 • Perspektywę dłuższej współpracy w jednostce o stabilnym położeniu gospodarczo-finansowym,

 • Szansę wzbogacenia doświadczeń zawodowych oraz rozwoju kompetencji praktycznych w oparciu o specyfikę miejsca pracy,

 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w ośrodkach klinicznych w Polsce i Europie,

 • Szansę rozwoju naukowego oraz pracy dydaktyczno-naukowej,

 • Pracę w szpitalu, który systematycznie rozszerza standardy organizacyjne i jakościowe – ich potwierdzeniem są liczne nagrody, certyfikaty ISO, certyfikaty akredytacyjne czy certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dodatkowo, naszym pracownikom zaoferować możemy benefity płacowe:


 • Urlop szkoleniowy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

 • Dodatek do wynagrodzenia za stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,

 • Dodatek do wynagrodzenia za udział w programach medycznych,

 • Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat,

 • Dodatek specjalny do wynagrodzenia za realizację zadań o szczególnym charakterze,

 • Premię roczną,

 • Nagrodę jubileuszową,

 • Pakiet socjalny (m.in. „wczasy pod gruszą”, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe).

Kontakt:

Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV wraz z dyplomami i ew. certyfikatami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz prawem wykonywania zawodu) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl. Pytania kierować można pod nr tel.: 77 45 20 133, 77 45 20 125. Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w „Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy” dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO.

Pliki do pobrania:
 1. Oferta pracy