ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1302.23

O nas,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu rozwija się dynamicznie jako jednostka kliniczna. Rozszerzamy zakres świadczeń medycznych, co daje pole do rozwoju zawodowego w wielu profesjach medycznych i niemedycznych. Na modernizacje i doposażenie w nowoczesny sprzęt w ostatnich latach pozyskaliśmy 150 mln zł., oddaliśmy do użytku centra badawcze, w których prowadzone są badania kliniczne. To korzyść dla pacjentów, ale także dla chcących rozwijać się naukowo i poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. USK w Opolu w 2021r. został laureatem m. in. Opolskiej Nagrody Jakości oraz uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Nasz szpital tworzy kadra doceniana za swe osiągnięcia również na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do naszych zespołów! Jesteś zainteresowana/y? Aplikuj!

OFERTA PRACY

Stanowisko: Pielęgniarka/ Pielęgniarz na Bloku Operacyjnym

Poszukujemy pielęgniarki/rza do zatrudnienia na Bloku Operacyjnym z możliwością kształcenia w kierunku pielęgniarstwa operacyjnego w poszczególnych specjalnościach, jak również pielęgniarki/rza mających już doświadczenie zawodowe na jednej bądź więcej salach operacyjnych, tj.:


 • Sala okulistyczna,

 • Sala laryngologiczna,

 • Sala urologiczna i endoskopii urologicznej,

 • Sala ortopedyczna,

 • Sala chirurgiczna,

 • Sala neurochirurgiczna,

 • Sala kardiochirurgiczna,

 • Sala chirurgii dziecięcej,

 • Sala chirurgii szczękowo-twarzowej,

 • Sala hybrydowa.

Oferujemy:


 • Dowolną formę zatrudnienia (kontrakt, umowa zlecenie, umowa o pracę),

 • Profesjonalne szkolenie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów,

 • Gwarancję zdobycia nowej wiedzy i rozwoju umiejętności w zakresie asystowania do zabiegów operacyjnych,

 • Pracę w zespołach, możliwość pracy jako pierwsza lub druga asysta pielęgniarek operacyjnych,

 • Pracę w systemie podstawowym lub równoważnym,

 • Pracę na najnowszym sprzęcie i aparaturze medycznej,

 • Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w ośrodkach klinicznych w Polsce i Europie,

 • Szansę rozwoju naukowego oraz pracy dydaktyczno-naukowej,

 • Pracę w szpitalu, który systematycznie rozszerza standardy organizacyjne i jakościowe – ich potwierdzeniem są liczne nagrody, certyfikaty ISO, certyfikaty akredytacyjne czy certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Dodatkowo, naszym pracownikom zaoferować możemy benefity płacowe:


 • Urlop szkoleniowy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

 • Dodatek do wynagrodzenia za stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,

 • Dodatek za pracę na Bloku Operacyjnym,

 • Dodatek specjalny za zabiegi operacyjne,

 • Dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat,

 • Premię roczną,

 • Nagrodę jubileuszową,

 • Pakiet socjalny (m.in. „wczasy pod gruszą”, dofinansowania do wypoczynku dla dzieci, zapomogi losowe, pożyczki mieszkaniowe).

Kontakt:

Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV wraz z dyplomami i ew. certyfikatami potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje zawodowe oraz prawem wykonywania zawodu) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl. Pytania kierować można pod nr tel.: 77 45 20 133, 77 45 20 125. Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w „Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy” dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO.