ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

W związku z apelami i wnioskami ze strony Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia opublikowało odpowiedzi na w/w działania.

Publikujemy poniżej stanowiska Ministra Zdrowia. Z materiałem można zapoznać się także pod tym adresem.

 1. Stanowisko dotyczące Apeli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w sprawie kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 2. Stanowisko w sprawie czasu pracy pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach umów cywilnoprawnych
 3. Stanowisko w sprawie przywrócenia 30% dodatku za pracę pielęgniarek w karetce i 20% dodatku dla pielęgniarek za pracę w dyspozytorni i szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w izbie przyjęć tam, gdzie nie funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe
 4. Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych w kontekście pielęgniarek i położnych
 5. Stanowisko w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 6. Stanowisko w sprawie przywrócenia nazwy „pielęgniarka rodzinna” i jej roli w systemie ochrony zdrowia i aktach prawnych
 7. Stanowisko w sprawie poprawy dostępu do opieki pielęgniarskiej dla osób najciężej chorych i niepełnosprawnych mieszkających w domach pomocy społecznej oraz dostosowania prawa dla pracujących w domach pomocy społecznej pielęgniarek
 8. Stanowisko w sprawie zmiany art. 36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczącego składu zespołów specjalistycznych i podstawowych oraz eliminowania pielęgniarek z systemu ratownictwa medycznego
 9. Stanowisko w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego pielęgniarek i położnych
 10. Stanowisko w sprawie przestrzegania obowiązujących norm w zakresie zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 11. Stanowisko w sprawie równego traktowania pracowników medycznych w zakresie ustalania szkodliwych warunków pracy
 12. Stanowisko w sprawie przestrzegania ustawowego obowiązku pracodawcy w zakresie udzielania pielęgniarkom i położnym urlopu szkoleniowego
 13. Stanowisko w sprawie nowelizacji rozporządzenia o sposobach ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych
 14. Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
 15. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowiska NRPiP z dnia 16 stycznia 2014 r.
 16. Stanowisko w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym