ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0709.22

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych ogłasza nabór na wolne stanowisko pielęgniarki w wymiarze 1 etatu

w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

Szczegółowe informacje pod podanym linkiem.