ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1409.22
Podczas 24. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, zamierzamy podjąć dyskusję o tym, w jaki sposób całościowe podejście do potrzeb osoby niesamodzielnej może kształtować zmiany w kulturze opieki długoterminowej...

„Holistyczne podejście do opieki długoterminowej.
Potrzeby i możliwości”

Podczas 24. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, zamierzamy podjąć dyskusję o tym, w jaki sposób całościowe podejście do potrzeb osoby niesamodzielnej może kształtować zmiany w kulturze opieki długoterminowej, ale też pomagać w radzeniu sobie z organizacyjnymi wyzwaniami, które przed nią stoją.

Udział w konferencji online jest bezpłatny.

Rejestracja

Prelegenci z Polski, USA, Niemiec, Austrii i Finlandii będą mówić o ważnym zagadnieniu deinstytucjonalizacji, a także o tym, w jaki sposób pogodzić profesjonalną opiekę z jednoczesnym przybliżeniem jej do miejsca zamieszkania osób jej potrzebujących. Poruszymy tematy stresu, kryzysów, śmierci, a także tego jak jakość życia jest powiązana ze zdrowiem psychicznym. Nie zabraknie tematów związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami w opiece długoterminowej i troski w czasie wyjątkowych wyzwań.

Jeśli pracujesz w opiece długoterminowej musisz być na tej konferencji!

Program Konferencji