ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Konsultanci Wojewódzcy

 1. Wykaz konsultantów wojewódzkich dla województwa opolskiego w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa
 2. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 3. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 4. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 5. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego
 6. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
 7. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Opinie i Zalecenia Konsultantów Krajowych

 1. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa z dnia 6 marca 2022 r. w sprawie wstrzyknięć
 2. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym
 3. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie zatrudniania pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych
 4. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie szczepień ochronnych wykonywanych przez położne
 5. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały
 6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 7. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 8. Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 9. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania KTG przez położną
 10. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 11. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych
 12. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych
 13. Stanowisko Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego w sprawie podawania leku Ketoprofenum