ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Wysokość opłat w 2023 r. wynosi:

  • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 400,00 zł.
    „Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdej zmiany jego dotyczącej.”
  • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 134,00 zł.
  • Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 67,00 zł.

Składki członkowskie należy wpłacać na numer konta bankowego:

Santander Bank Polska S.A.
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Odbiorca wpłaty: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole.