W miesiącu maju br. dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu pełniony będzie w dniach 8 maja (środa) oraz 16 maja (czwartek) w godzinach 15:00-17:00.

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu
pełniony jest stacjonarnie w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
w godzinach 15:00 – 17:00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
przy ul. Budowlanych 44a.

Biuro Rzecznika czynne jest w dni robocze w godzinach 12:00 – 15:00.

Nr. telefonu: 77 441 51 98; e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 • Magdalena Brzozowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 • Agnieszka Bukała
 • Iwona Bekieszczuk
 • Elżbieta Mieszkowska
 • Alicja Radiowska
 • Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • Wioletta Suliga

Plan dyżurów na 2024 r.

 • 04 stycznia 2024 r. Magdalena Brzozowska
 • 18 stycznia 2024 r. Magdalena Brzozowska
 • 01 lutego 2024 r. Wioletta Suliga
 • 15 lutego 2024 r. Iwona Bekieszczuk
 • 07 marca 2024 r. Agnieszka Bukała
 • 21 marca 2024 r. Wioletta Suliga
 • 04 kwietnia 2024 r. Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • 18 kwietnia 2024 r. Elżbieta Mieszkowska
 • 08 maja 2024 r. Agnieszka Bukała
 • 16 maja 2024 r. Alicja Radiowska
 • 06 czerwca 2024 r. Elżbieta Mieszkowska
 • 20 czerwca 2024 r. Wioletta Suliga
 • 04 lipca 2024 r. Iwona Bekieszczuk
 • 18 lipca 2024 r. Iwona Bekieszczuk
 • 01 sierpnia 2024 r. Alicja Radiowska
 • 22 sierpnia 2024 r. Magdalena Brzozowska
 • 05 września 2024 r. Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • 19 września 2024 r. Alicja Radiowska
 • 03 października 2024 r. Agnieszka Bukała
 • 17 października 2024 r. Wioletta Suliga
 • 07 listopada 2024 r. Agnieszka Bukała
 • 21 listopada 2024 r. Iwona Bekieszczuk
 • 05 grudnia 2024 r. Elżbieta Mieszkowska
 • 19 grudnia 2024 r. Magdalena Brzozowska
Pliki do pobrania
 1. Kodeks etyki zawodowej
 2. Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w Opolu zwrot środków za stawiennictwo