Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu
pełniony jest stacjonarnie w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca
w godzinach 15:00 – 17:00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
przy ul. Budowlanych 44a.

Biuro Rzecznika czynne jest w dni robocze w godzinach 12:00 – 15:00.

Nr. telefonu: 77 441 51 98; e-mail: rzecznik@oipip.opole.pl.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 • Magdalena Brzozowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 • Agnieszka Bukała
 • Iwona Bekieszczuk
 • Elżbieta Mieszkowska
 • Alicja Radiowska
 • Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • Wioletta Suliga

Plan dyżurów na 2023 r.

 • 19 kwietnia 2023 r. – Magdalena Brzozowska
 • 18 maja 2023 r. – Magdalena Brzozowska
 • 01 czerwca 2023 r. – Agnieszka Bukała
 • 15 czerwca 2023 r. – Elżbieta Mieszkowska
 • 06 lipca 2023 r. – Wioletta Suliga
 • 20 lipca 2023 r. – Iwona Bekieszczuk
 • 03 sierpnia 2023 r. – Agnieszka Bukała
 • 17 sierpnia 2023 r. – Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • 07 września 2023 r. – Alicja Radiowska
 • 21 września 2023 r. – Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • 05 października 2023 r. – Iwona Bekieszczuk
 • 19 października 2023 r. – Elżbieta Mieszkowska
 • 02 listopada 2023 r. – Alicja Radiowska
 • 16 listopada 2023 r. – Małgorzata Stachowicz-Kołaczkowska
 • 07 grudnia 2023 r. – Wioletta Suliga
 • 21 grudnia 2023 r. – Magdalena Brzozowska
Pliki do pobrania
 1. Kodeks etyki zawodowej
 2. Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w Opolu zwrot środków za stawiennictwo