ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

pr_ue_logotyp_1050

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
prowadzi nabór na realizację projektu NIPiP dofinansowanego
z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
w ramach Programu PO WER 2014-2020

na kursy specjalistyczne:

1.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

1.10.2022 – 29.11.2022
2.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

15.10.2022 – 13.12.2022

UWAGA: Jedna osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.

Liczba miejsc na każdy kurs – 32 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik kursu otrzyma: podręcznik, materiały biurowe – notes, długopis, pendrive, przerwy kawowe, przerwy obiadowe.

Wykłady i ćwiczenia realizowane będą w siedzibie Izby w Opolu, przy ul. Budowlanych 44 A, a staże w placówkach stażowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 441 51 90.

Całkowite koszty kursu finansowane są w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Zapraszamy do udziału!

Aktualności

Ogłoszenia

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

ARCHIWUM WYDAŃ BIULETYNU