ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

pr_ue_logotyp_1050

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
prowadzi nabór na realizację projektu NIPiP dofinansowanego
z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
„Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”
w ramach Programu PO WER 2014-2020

NA KURSY SPECJALISTYCZNE:

Każdy uczestnik kursu otrzyma:

  • e–czytnik z wgranymi skryptami na własność uczestnika,
  • materiały biurowe – notes, długopis,
  • catering.

Wykłady, ćwiczenia/ staże realizowane będą:

  • Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych – w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu przy ul. Budowlanych 44 A, a staże w Hospicjum Betania przy Placu Kościelnym 2 w Opolu.
  • Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek – w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Kośnego 53.

UWAGA: Jedna osoba może skorzystać wyłącznie z jednego kursu w ramach projektu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 441 51 91.

Całkowite koszty kursu finansowane są w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (PO WER 2014–2020) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Zapraszamy do udziału!

Zmiana Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Aktualności

Ogłoszenia

NABÓR NA BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ARCHIWUM WYDAŃ BIULETYNU