KOMUNIKAT
INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIE

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że wszystkie informacje oraz sprawy związane z prowadzeniem praktyk zawodowych załatwiane są w godzinach pracy biura Izby, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu Działu Rejestru Prawa Wykonywania Zawodu: 77 441 51 92.