Wszystkie Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce będą mogły wydawać PWZ na zasadach obecnie obowiązujących wyłącznie do 11 lipca 2022 r.

Do momentu, w którym Ministerstwo Zdrowia nie wyda aktu normatywnego dotyczącego uznania nowego wzoru PWZ, pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni będą tymczasowo posługiwać się uchwałami Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP o wpisie do rejestrów umożliwiających podjęcie pracy.

Weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Położnej można dokonać poprzez stronę Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: https://nipip.pl/weryfikacja-pwz/

  1. Komunikat Ministra Zdrowia
  2. Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych