Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne!
Panowie Pielęgniarze!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
ogłasza nabór na kursy specjalistyczne w zakresie:

 1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych.
 2. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
 3. Leczenie ran dla pielęgniarek.
 4. Szczepienia ochronne dla położnych.
 5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1.
 6. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych.
 7. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych.
Zapisy i bliższe informacje pod adresem mailowym: kursy@oipip.opole.pl.
 • Warunkiem uruchomienia danego kursu jest zebranie odpowiedniej grupy.
 • Chętni zostaną poinformowani o terminach rozpoczęcia szkoleń drogą telefoniczną lub mailową.
 • Kursy realizowane będą na podstawie kolejności zgłoszeń.
 • W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość organizacji i przeprowadzenia kursu w poszczególnych powiatach – najbliżej miejsca pracy i zamieszkania.
 • Gwarantujemy wysoką jakość szkoleń.
 • Dla osób będących członkami OIPiP w Opolu oraz opłacających regularnie składki przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających złożenie wniosku przyznawana jest refundacja zgodnie z Regulaminem Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Komunikat

Ogłaszamy nabór na kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Cz.1.”