2106.24
Ogłaszamy nabór na bezpłatny kurs specjalistyczny "Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych".
OGŁASZAMY NABÓR NA BEZPŁATNY
KURS SPECJALISTYCZNY

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Czas trwania kursu
od 19.08.2024 r. do 18.10.2024 r.

Miejsce zajęć teoretycznych:
Nysa, Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum, ul. Poznańska 1

Staż:
SP ZOZ MSWiA w Opolu

Wymagania:
· Regularne opłacanie składek
· Konto w systemie SMK

Dodatkowe informacje:
Tel. 77 44 151 91
lub 883 394 048