Pliki do pobrania

 1. Opinia prawna dotycząca braku obowiązku nadawania 14-znakowego numeru REGON dla praktyk zawodowych
 2. Opinia prawna dotycząca form przekazywania raportów pielęgniarskich i konsekwencji związanych z występowaniem godzin nadliczbowych
 3. Opinia prawna dotycząca sposobu egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
 4. Opinia prawna dotycząca zapytania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich w sprawie uprawnień pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna
 5. Opinia prawna w sprawie możliwości stwierdzenia zgonu przez pielęgniarkę pracującą w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 6. Opinia prawna dotycząca możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego w indywidualnej praktyce pielęgniarskiej
 7. Opinia prawna w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie rozbieżności pomiędzy przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego zestawy przeciwwstrząsowe obowiązujące pielęgniarki, położne środowiskowe
 8. Opinia prawna dotycząca obowiązków pracodawcy związanych z kształceniem pracownika
 9. Opinia prawna dotycząca zatrudnienia położnej na stanowisku pielęgniarki w domach pomocy społecznej
 10. Wykaz aktów prawnych PIP
 11. Informacja prawna w sprawie pieczątki
 12. Opinia prawna dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu referencyjnym
 13. Opinia prawna dotycząca pobierania materiałów do badań diagnostycznych
 14. Informacja prawna dotycząca uprawnień pielęgniarki POZ
 15. Informacja prawna dotycząca zakresu kompetencji ratowników medycznych
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 17. Opinia prawna w sprawie wydawania przez położne zaświadczeń potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
 18. Informacja prawna dotycząca podawania leków przez pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna w domu pomocy społecznej
 19. Opinia dotycząca art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 20. Informacja prawna dotycząca posiadania statusu pielęgniarki systemu
 21. Opinia prawna z dnia 7 września 2020 ws. pobierania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego
 22. Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską
 23. Opinia prawna dotycząca nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę