ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Pliki do pobrania

 1. Opinia prawna dotycząca wysokości opłacanych składek członkowskich
 2. Opinia prawna dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne
 3. Opinia prawna dotycząca uprawnień pielęgniarki anestezjologicznej w zakresie podawania leków do znieczulenia ogólnego
 4. Opinia prawna dotycząca uprawnień pielęgniarki systemu RKO, EKG
 5. Opinia prawna dotycząca możliwości wykonywania świadczeń z zakresu anestezji i intensywnej terapii przez położne
 6. Opinia prawna dotycząca możliwości zlecania przez pielęgniarki i położne wydawania wyrobów medycznych
 7. Informacja prawna na temat świadczeń przysługujących pielęgniarkom / położnym odbywającym kształcenie podyplomowe
 8. Opinia prawna dotycząca wykonywania zawodu pielęgniarki w gabinecie stomatologicznym
 9. Opinia prawna dotycząca braku obowiązku nadawania 14-znakowego numeru REGON dla praktyk zawodowych
 10. Opinia prawna dotycząca form przekazywania raportów pielęgniarskich i konsekwencji związanych z występowaniem godzin nadliczbowych
 11. Opinia prawna dotycząca sposobu egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
 12. Opinia prawna dotycząca zapytania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich w sprawie uprawnień pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna
 13. Opinia prawna w sprawie możliwości stwierdzenia zgonu przez pielęgniarkę pracującą w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 14. Opinia prawna dotycząca możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego w indywidualnej praktyce pielęgniarskiej
 15. Opinia prawna w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie rozbieżności pomiędzy przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego zestawy przeciwwstrząsowe obowiązujące pielęgniarki, położne środowiskowe
 16. Opinia prawna dotycząca obowiązków pracodawcy związanych z kształceniem pracownika
 17. Opinia prawna dotycząca zatrudnienia położnej na stanowisku pielęgniarki w domach pomocy społecznej
 18. Wykaz aktów prawnych PIP
 19. Informacja prawna w sprawie pieczątki
 20. Opinia prawna dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu referencyjnym
 21. Opinia prawna dotycząca pobierania materiałów do badań diagnostycznych
 22. Informacja prawna dotycząca uprawnień pielęgniarki POZ
 23. Informacja prawna dotycząca zakresu kompetencji ratowników medycznych
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego
 25. Opinia prawna w sprawie wydawania przez położne zaświadczeń potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
 26. Informacja prawna dotycząca podawania leków przez pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna w domu pomocy społecznej
 27. Opinia dotycząca art. 61a ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 28. Informacja prawna dotycząca posiadania statusu pielęgniarki systemu
 29. Opinia prawna z dnia 7 września 2020 ws. pobierania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego
 30. Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską
 31. Opinia prawna dotycząca nierównego traktowania pielęgniarek i położnych w zakresie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pracę