W związku z Uchwałą nr 9/XXII/2013 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu z dnia 21.03.2013 w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu do ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród członkom samorządu przechodzącym na emeryturę, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadziła Regulamin Przyznawania Nagród Jubileuszowych nabywającym prawo do emerytury Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Pliki do pobrania:
  1. Regulamin nagród jubileuszowych
  2. Wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej z tytułu nabycia prawa do emerytury