Informacje dotyczące Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Pliki do pobrania:
  1. Komunikat w zakresie norm zatrudnienia