ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Informacje na temat uproszczonego uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej przez osobę, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej można znaleźć pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Wnioski do pobrania:
UWAGA. Do wniosku nr 1 oraz wniosku nr 2 należy dołączyć wydaną przez Ministra Zdrowia zgodę na pracę w Polsce wraz z załącznikami podanymi we wniosku.
  1. Wniosek (1) o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ położnych
  2. Wniosek (2) o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ położnej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ położnych