Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową w związku z SARS-CoV-2

NOWY Komunikat w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 personelu medycznego

Komunikat i korespondencja w sprawie dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na Stanowisko NRPiP ws. prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

Korespondencja NRPiP z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ

Aktualne informacje i zalecenia dla pielęgniarek i położnych w stanie epidemii koronawirusa

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Materiały/ procedury dla personelu medycznego

Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2

Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19: Odnośnik 1 | Odnośnik 2 | Odnośnik 3 | Odnośnik 4

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/ położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Materiały/ procedury dla personelu medycznego w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju – pismo wprowadzające

Wytyczne konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek POZ (31.03.2020 r.)

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych/ położnych podstawowej opieki zdrowotnej (aktualizacja 30.03.2020 r.)

Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (Warszawa, 22.03.2020 r.)

Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 22.03.2020 r.)

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa (Warszawa, 17.03.2020 r.)

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia WHO (04.02.2020 r.)

Opinie prawne

NOWY Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzeń związanych z COVID-19

Komentarz do art. 13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opracowany przez dr hab. Dorotę Karkowską oraz załącznik do ww. komentarza stanowiący opinię prawną z dnia 8.04.2020 r. w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

Opinia prawna z dnia 7 września 2020 ws. pobierania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego

Opinia prawna dotyczącą przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

Opinia prawna w zakresie dopuszczalności wykonywania świadczeń przewidzianych dla zawodu pielęgniarki przed zdaniem egzaminu państwowego przez studentów szkół pielęgniarskich

Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii, do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem