Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu
w 2024 roku

Lp. Nazwa kursu Planowana ilość edycji
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 1
2. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 1
3. Leczenie ran dla pielęgniarek 1
4. Szczepienia ochronne dla położnych 1
5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1 1
6. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych 1
7. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych 1