2702.23
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że lista osób na kurs – „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” [...]

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że lista osób na kurs – „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych – część I (zaplanowany w terminie 04.03.2023 r.–02.06.2023 r.) – została zamknięta z powodu braku wolnych miejsc.

O kolejnych edycjach kursu będziemy informować na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu, www.oipip.opole.pl

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.