• 25.03.24

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie, realizując zlecone przez Ministra Zdrowia zadanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia, opracował informator pt. „ABC […]

   Bezpłatny informator o opiece okołoporodowej

   Uniwersytet Medyczny w Lublinie, realizując zlecone przez Ministra Zdrowia zadanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia, opracował informator pt. „ABC […]

  • 13.09.23

   Ruszył „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską. 15000 w pełni bezpłatnych wizyt […]

   Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej

   Ruszył „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską. 15000 w pełni bezpłatnych wizyt […]

  • 21.10.22

   Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych realizuje Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, który zakłada przeszkolenie 35 000 pielęgniarek […]

   Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

   Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych realizuje Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, który zakłada przeszkolenie 35 000 pielęgniarek […]

  • 29.07.22

   Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku przygotowała cykl webinariów poświęconych opiece medycznej nad seniorem (materiały opracowano w […]

   Wykłady online poświęcone opiece medycznej nad seniorem

   Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku przygotowała cykl webinariów poświęconych opiece medycznej nad seniorem (materiały opracowano w […]

  • 06.03.22

   Szanowne Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej przy aktualnie dużym napływie uchodźców mimo […]

   Medycy na pomoc Ukrainie

   Szanowne Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki zdrowotnej przy aktualnie dużym napływie uchodźców mimo […]

  • 24.02.22

   Polskie Towarzystwo Leczenia Ran już 22 marca rozpoczyna kolejny IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran. Od początku program realizowany […]

   IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran 2022

   Polskie Towarzystwo Leczenia Ran już 22 marca rozpoczyna kolejny IV cykl Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran. Od początku program realizowany […]

  • 11.08.21

   Zachęcamy do zapoznania się z pismem Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP dotyczącym Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP wraz z załącznikami.

   Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

   Zachęcamy do zapoznania się z pismem Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP dotyczącym Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP wraz z załącznikami.

  • 20.05.21

   Informacja WHO nt. kursu online pod nazwą: Basic Psychosocial Skills: Training for COVID-19 Responders. Kurs jest bezpłatny i ma […]

   Informacja WHO nt. kursu online

   Informacja WHO nt. kursu online pod nazwą: Basic Psychosocial Skills: Training for COVID-19 Responders. Kurs jest bezpłatny i ma […]

  • 03.02.20

   Informacja NRPiP w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizację zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie

   Informacja NRPiP w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych

   Informacja NRPiP w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizację zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie