2110.22
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych realizuje Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, który zakłada przeszkolenie 35 000 pielęgniarek [...]

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych realizuje Projekt „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”, który zakłada przeszkolenie 35 000 pielęgniarek i położnych z całej Polski na bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Kursy są bezpłatne, dostępne zarówno dla osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, udzielających świadczeń w ramach praktyki zawodowej, a także dla bezrobotnych czy nieaktywnych zawodowo. Aby wziąć w nich udział, należy posiadać prawo wykonywania zawodu. Tylko w przypadku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy (w przypadku kursów specjalistycznych tego wymogu nie ma).

Harmonogram i szczegółowe informacje o rodzajach i liczbie edycji kursów znajdziecie Państwo na stronie internetowej nipip.pl w zakładce „projekt”.

nipip_rollup_01