ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1108.21
Zachęcamy do zapoznania się z pismem Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP dotyczącym Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP wraz z załącznikami.