ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0302.20
Informacja NRPiP w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizację zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie
Informacja NRPiP w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizację zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie.

W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

W załączeniu zamieszczone są szczegółowe informacje. Ponadto informujemy, że trwają rozmowy z CSIOZ w zakresie wyposażenia pielęgniarek, położnych, które będą ordynować leki i wypisywać recepty w sprzęt umożliwiający wykonanie tych czynności. O postępach rozmów i możliwościach skorzystania z tego projektu przez nasze koleżanki i kolegów będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/

Link do rejestracji https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

W odniesieniu do szkoleń dla szpitali, a co za tym idzie pielęgniarek pracujących w tych szpitalach, to proces rekrutacji wygląda w taki sposób:

  1. Dyrektor jednostki (bądź osoba przez niego upoważniona) rejestruje szpital.
  2. CSIOZ kontaktuje się z zarejestrowanym szpitalem w celu ustalenia terminu szkolenia.
  3. Po ustaleniu szkolenia osoba rejestrująca szpital otrzymuje informacje e-mailową z prośbą o załączenie w systemie rekrutacyjnym listy osób które wezmą udział w szkoleniu.
  4. Kolejno każda ze zgłoszonych przez szpital osób będzie musiała zrejestrować się indywidualnie w systemie rekrutacji.
  5. Po tych wszystkich krokach pracownicy CSIOZ przyjeżdżają w ustalonym terminie i przeprowadzają szkolenie.
Pliki do pobrania:
  1. Informacje o projekcie
  2. Harmonogram szkoleń