ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1402.20
Szanowne Koleżanki i Koledzy, w dniu 15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. Z tej okazji życzę Wam spokojnej [...]

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 15 lutego obchodzimy Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. Z tej okazji życzę Wam spokojnej i pełnej koleżeńskiej życzliwości atmosfery podczas wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Życzę, by nasze środowisko, środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych nadal miało możliwość kształcenia się w ramach odrębnej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

W roku 200-lecia narodzin Twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, hasłem naszego święta jest: „Kunszt pielęgniarstwa operacyjnego”. Kunszt to umiejętność wykonywania czegoś doprowadzone do perfekcji. Praca pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych to nieustanne dążenie do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym pacjentom, to dążenie do bezbłędnego wykonywania naszych obowiązków, to również konieczność ciągłej nauki.

Niech więc nie zabraknie nam wytrwałości w dążeniu do perfekcji, czego Wam, drogie Koleżanki, drodzy Koledzy i sobie życzę.

w imieniu Zarządu i własnym
Joanna Borzęcka
prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek