ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2402.23
W odpowiedzi na zmieniające się standardy zawodu Pielęgniarki i Położnej, trudne doświadczenia pandemii Covid-19 oraz coraz częstsze doświadczenie bezradności [...]

W odpowiedzi na zmieniające się standardy zawodu Pielęgniarki i Położnej, trudne doświadczenia pandemii Covid-19 oraz coraz częstsze doświadczenie bezradności i beznadziejności w pracy, zachęcamy do nowego spojrzenia i nowej perspektywy zawodu przez pryzmat sumienia, zasad moralnych, etyki i prawa.

Zapraszamy do członkostwa w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych Polskich, które za zgodą Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai, Duszpasterza Służby Zdrowia – ks. Piotra Bałosa i z inicjatywy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego zostanie powołane na terenie województwa opolskiego.

Stowarzyszenie ma na celu:

  • systematyczną pracę nad własną formacją duchową i intelektualną,

  • pogłębianie i krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej,

  • troska o tradycję zawodu i jej kontynuację,

  • godne reprezentowanie i ochronę zawodu pielęgniarki i położnej,

  • pielęgnowanie szczytnych tradycji zawodu.

Spotkanie założycielskie odbędzie się 16 marca o godz. 17.30 w Domu Katechetycznym przy opolskiej Katedrze.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym nie są obojętne sprawy pielęgniarstwa i położnictwa na ziemi opolskiej, jak również wszystkich, którzy chcieliby zostać członkami Stowarzyszenia oraz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.

ks. Piotr Bałos
dr n. med. Lucyna Sochocka
dr n. o zdr. Marta Gawlik

Pliki do pobrania:
  1. Zaproszenie