ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2609.22
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki, Danuty Wieczorek, wieloletniego pracownika oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego szpitala, pielęgniarki i życzliwego człowieka.

„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach
i pamięci naszej…”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki, Danuty Wieczorek, wieloletniego pracownika oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej naszego szpitala, pielęgniarki i życzliwego człowieka.

Żegnamy ciepłą i serdeczną koleżankę, pogodną osobę, zawsze pomocną innym.

Składamy wyrazy współczucia Bliskim i tym których Ta śmierć poruszyła, którym medyczna pomoc zmarłej przywracała zdrowie i radość życia.

Pracownicy Oddziału Ortopedii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu