ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
3006.21
Plan bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu w 2021 roku.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na bezpłatne kursy specjalistyczne:

Data Miejsce realizacji Nazwa kursu
7 sierpnia 2021 Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej” dla pielęgniarek
28 sierpnia 2021 Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek
3 września 2021 Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
3 września 2021 Opole Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych
15 października 2021 Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych
20 listopada 2021 Nysa Bezpłatny kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91
lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Aktualna lista kursów dostępna na stronie oipip.opole.pl/plan-szkolen