ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
0209.21
Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą odbywać się wyłącznie w trybie online...

Narodowy Instytut Leków wznawia organizowanie kursów, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą odbywać się wyłącznie w trybie online.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwiązywaniem problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w obszarze medycznym, w tym:


  • analizą kosztów ponoszonych przed podmioty medyczne,

  • aktualizacją obowiązujących procedur,

  • postępowaniem z odpadami zakaźnymi i wysoce zakaźnymi,

  • postępowaniem z odpadami skażonymi SARS-CoV-2.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleniową znajdującą się na stronie Narodowego Instytutu Leków w zakładce NAUKA I EDUKACJA w folderze KURSY I SZKOLENIA.