ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2607.17
W dniu 10 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes [...]

W dniu 10 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę samorządu i dotyczyło siedmiu zagadnień:


  • projekt ustawy o POZ,

  • prace nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

  • zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek położnych,

  • System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego,

  • Karta Specjalisty Medycznego,

  • kontynuacja wynagrodzeń wynikająca z OWU z dnia 14 września 2015 r.,

  • dotacja dla samorządu na rok 2017.

Notatka ze spotkania do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
  1. Notatka ze spotkania przedstawicieli NRPiP z Panią Wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko