ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1107.22
Pismo CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo CKPPiP w sprawie obowiązku przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpieniem do egzaminu państwowego