ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2306.22
Pismo Pana Piotra Brombera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Pismo Pana Piotra Brombera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Pliki do pobrania:
  1. Pismo Pana Piotra Brombera – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotyczące poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych