ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1502.23
Szanowni Państwo, startujemy z przyjmowaniem zgłoszeń do II edycji programu certyfikacji Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent. Placówki medyczne mogą [...]

Szanowni Państwo,

startujemy z przyjmowaniem zgłoszeń do II edycji programu certyfikacji Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent. Placówki medyczne mogą zgłaszać się do naszego programu certyfikacyjnego bezpieczeństwa i jakości szpitali do dnia 31 marca 2023 r. Placówka medyczna, która spełni wymogi otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe, europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

Zachęcamy do zamieszczenia materiałów prasowych na stronach internetowych w aktualnościach oraz na kanałach social media dotyczących wszystkich etapów certyfikacji.

Z wyrazami szacunku
Anna Kuropatnicka-Jurek

Biuro Prasowe Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
+48 531 844 325
www.deklaracja-bezpiecznyszpital.pl

Pliki do pobrania:
  1. Pismo przewodnie
  2. Informacja prasowa