ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2906.22
Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 [...]

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Pliki do pobrania:
  1. Stanowisko nr 61 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego