ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
1609.22
Oddział opolski Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki zawiadamia, że w dniach 7-8 października 2022 r. w hotelu „Arkas”...

ODDZIAŁ OPOLSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIAREK
ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków
45-401 Opole, al. Witosa 26, tel. 774 520 735

ZAWIADAMIA, ŻE W DNIACH 7-8 października 2022 r.
W Hotelu „ARKAS” w Prószkowie k/Opola

odbędzie się:

X Konferencja Szkoleniowo-Naukowa
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
\województwa opolskiego

7.10.2022 r., rejestracja uczestników od 14.00 do 16.00.

W czasie konferencji przewiduje się III sesje szkoleniowe:

  • I-II sesja 7.10.2022 r., od 16.00 do 19.00.

  • III sesja 8.10.2022 r., od 10.00 do 12.00.

Po pierwszym dniu Konferencji zapraszamy na „UROCZYSTĄ KOLACJĘ”.

Koszty uczestnictwa:

  • Członkowie Oddziału Opolskiego PTPAiIO – 250 zł.

  • Pozostali Uczestnicy – 350 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do dnia 25.09.2022 r. pocztą elektroniczną: ptpaio.op@o2.pl

Zgłaszanie prac Zjazdowych do 20.09.2022 r.

Opłata na konto PTPAiIO Oddział Opolski
numer 18 1540 1229 2055 4603 3318 0001 do dnia 30.09.2022 r.
Z dopiskiem: Udział w X Konferencji PTPAIO Oddział Opolski – imię i nazwisko (czytelnie).

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzielą:

Katarzyna Kaźmierczak – Przewodnicząca, 575 671 994,
Joanna Szaporów – Wiceprzewodnicząca, 605 664 635,
Katarzyna Tomczyk – Sekretarz, 608 210 943,
Aleksandra Kaczmar – Skarbnik, 794 772 951.

Zgodnie z regulaminem refundacji kosztów kształcenia podyplomowego OIPiP w Opolu przysługuje Państwu częściowy zwrot kosztów udziału w Konferencji.