ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
2106.22
W imieniu organizatorów, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach zapraszamy do udziału [...]

aktualnosci_nomed_2022_logotypy

W imieniu organizatorów,

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

zapraszamy do udziału w

XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
nt. „NOMED 2022”,

IXX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”,

które odbędą się w dniu 23.09.2022 r. przy ul. Rolnej 43, w Katowicach.

 

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz firm medycznych.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Uczestnicy otrzymają certyfikat.
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 9.09.2022 roku na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja 2022”.

Poniżej znajduje się karta zgłoszenia na konferencję i program konferencji.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79

Serdecznie zapraszamy

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

prof. WST, dr Aleksander Ostenda
Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Pliki do pobrania:
  1. Program XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NOMED 2022
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa